Monday, April 6 2020, 21:48 pm
Stichting Pallas Rapport 2016

Stichting Pallas Rapport 2016

Jaarverslag 2016 4 schoolbesturen in het betreffende voedingsgebied aangegrepen wordt om de gr oei van vrijeschoolonderwijs te blokkeren. Samenwerking met antroposofische kinderopvang en voortgezet vrij e schoolonderwijs In 2016 wer kte Pallas aan de uitbouw van de samenw erking met de antroposofische kinderopvang ( Stichting