Monday, April 6 2020, 21:19 pm
www.isjmm.ro

www.isjmm.ro

Copalnic N’lúnästur cu localitä(ile invecinate, existatl aproximativ 15 asemenea mánñstiriñcoalñ. care pregäteau preo!i clerici. Nicolae Albu, in lucrarea invälämânttllui din Transilvania” amintetite, printre allele. si de cea de la Copalnjc Mátlthtur (1659).