Wednesday, April 1 2020, 16:48 pm
yok olmaya yüz tutmuş bir bizans başyapıtı:BUKOLEON SAHİL …

yok olmaya yüz tutmuş bir bizans başyapıtı:BUKOLEON SAHİL …

sahil otoyolunun 1950’lerdeki yapımı sırasında sahil surlarının bir bölü-müyle birlikte yok edilir. Iustinianus dönemi eklentisi olduğu düşünülen doğu bölümü cephesin-de günümüzde, değişik dönemlere tarihlendirilen, kolonadlı bir bölüm görülür. Bu kısmın arkasında üstü tonozlarla örtülü bir mekâna açılan